Privaatsus

Privaatsuse kaitse

Kangasjuhe (Anomal Design OÜ) töötleb andmeid vastavuses isikuandmete kaitse seaduse ja mistahes muude isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega. Kangasjuhe veebilehe külastajate isikuandmeid ei koguta ilma nende poolt Kangasjuhele antud nõusolekuta, näiteks seoses tagasiside edastamisega.

Küpsised

Kangasjuhe võib oma veebilehel kasutada küpsiseid (cookies), veebilehe kasutuse jälgimiseks. Küpsised on väikesed failid, mis saadetakse külastatud veebilehelt kasutaja arvutisse ja mida kasutatakse lehekülje külastuse hõlbustamiseks. Küpsised ei kogu külastajat tuvastavaid andmeid ega võimalda ligipääsu informatsioonile külastaja arvuti kõvakettal. Küpsised on külastaja arvuti brauseri poolt vaikimisi seades tõenäoliselt lubatud, kuid brauseri seadetes on võimalik küpsised ka keelata. Täpsema info annavad vastava brauseri tootja juhised. Küpsiste keelamisel ei pruugi veebileht tõrgeteta toimida.