Turvallisuus

Sinun turvallisuutesi on meille kaikkein tärkeintä. Pyydämme käyttämään sähkötarvikkeita ja kangasjohtoa käyttötarkoitustensa mukaisesti. Sähkölaitteiden asennusta varten pyydä apua sähköalan ammatilaiselta. 


Sähköjohto / sähkökaapeli:

Meidän tuotteet / johdot ovat tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa (lämpötilassa -5 -+35 celsiusastetta).  Pyydämme varmasti ottamaan yhteyttä sähköalan ammattilaiseen aina kun haluat muutta sähkölaitteita tai sähköjärjestelmää.

 •     1. Tarkista johto ennen käyttöä! Jos johto on kangaspäällysteen alla kiertynyt tai muuten vahingoittunut, älä käytä johtoa. 
 •     2. Älä käytä tekstiilijohtoa kosteissa tai märissä oloissa.
 •     3. Älä asenna johtoja paikkaan, jossa ne voivat joutua suoraan kosketukseen veden tai nesteiden kanssa.
 •     4. Kangaspäällyste voi tahraantua. Pidä johto etäällä nesteistä ja öljyistä, etteivät ne pääsisi imeytymään kankaaseen. 
 •     5. Pidä tekstiilijohto loitolla avoimesta tulesta ja paikoista, jossa lämpötila voi noustaa yli 70 asteeseen.
 •     6. Älä aseta raskaita tai teräviä esineita johdon päälle. Vältä mekaanista vaurioitumista. 
 •     7. Vältä johdon liian vahvaa taivuttamista (kaapelin sisällä olevat kuidut voivat rikkoutua).
 •     8. Vältä aiheuttamasta oikosulkua.
 •     9. Varo, ettei johto olisi alituisessa liikkeessä.
 •    10. Älä ripusta raskaita valaisimia pelkän johdon varaan. Yhden metrin pituinen johto poikkileikkauksella 0,75mm2 kestää enintään 2 kg painon, jos se ei liiku. Jos johto on pitempi, tulee ripustettavan valaisimen painon olla pienempi. 
 •    11. Löydät johtojen tiedot ja todistukset alakohdan "Todistukset" alta.

Valaisimien komponentit

 • Ennen sähkötöiden aloittamista kysy neuvoa sähköalan ammatilaiselta.
 • Meidän valaisintarvikkeet ovat tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa ja pienjännitteellä. 
 • Suoja tarvikkeita mekaaniselta vaurioitumiselta.