Informacija apie saugą

Apie numatytą audeklinių laidų ir reikmenų naudojimą.Jūsų sauga mums yra svarbiausia. Prašome naudoti kabelius ir reikmenis tik pagal numatytą paskirtį, o jeigu kiltų abejonių – kreipkitės į specialistą.

Kabeliai:

Mūsų kabeliai yra skirti naudoti tik vidaus patalpose vidutinei temperatūrai esant nuo -5 iki +35 °C. Montuodami ar keisdami elektros įrangą ir nežinodami, ką daryti, visada kreipkitės į specialistą. 

 • Prieš pradėdami naudoti kabelį, patikrinkite jį. Jeigu kabelis tekstilės viduje yra persisukęs arba jeigu pastebėsite ką nors keista, kabelio nenaudokite.
 • Nenaudokite kabelių drėgnoje ar šlapioje aplinkoje.

 • Stenkitės, kad kabeliai neturėtų sąlyčio su aliejumi ar kitais skysčiais, kurie gali įsigerti į audinį.

 • Nenaudokite tekstilinių kabelių šalia ugnies ar spinduliuojamos šilumos šaltinio esant daugiau nei 70 °C temperatūrai.
 • Nedėkite ant kabelių sunkių ar aštrių daiktų.Venkite mechaninio pažeidimo
 • Venkite lenkti kabelius stačiu kampu.

 • Venkite trumpojo jungimo.

 • Kabeliai neturi būti nuolat judinami (pvz., padėti ant judančių daiktų).
 • Nekabinkite ant kabelio sunkių daiktų.1 metras kabelio, kurio skerspjūvis yra 0,75 mm2, gali atlaikyti ne daugiau nei 3 kg svorio, jeigu svoris nejuda.Ilgesnis kabelis gali išlaikyti mažiau.
 • Duomenis apie mūsų kabelius ir sertifikatus rasite skyrelyje „Sertifikatai“

Apšvietimo reikmenys

 • Montuodami ar keisdami elektros įrangą ir nežinodami, ką daryti, visada kreipkitės į specialistą.

 • Mūsų apšvietimo reikmenys turi būti naudojami vidaus patalpose ir tik esant žemajai įtampai.

 • Visi reikmenys turėtų būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų, o pažeidus juos neturėtų būti naudojami.