Drošības informācija

Par plānoto auduma kabeļu un aksesuāru lietošanu. Jūsu drošība mums ir vissvarīgākais. Lūdzu, lietojiet kabeļus un aksesuārus vienīgi tam paredzētajā veidā un vajadzības gadījumā vērsieties pēc padoma pie speciālista.

Vadi:

Mūsu ražotie vadi ir paredzēti vienīgi lietošanai iekštelpās vidējā istabas temperatūrā no -5 līdz +35 °C.  Vienmēr sazinieties ar speciālistu, ja, montējot vai veicot izmaiņas elektriskajā aprīkojumā, jums ir radušās kādas neskaidrības.

 • Pārbaudiet kabeli pirms lietošanas.Ja kabelis ir savīts tekstilmateriāla pārklājuma iekšpusē vai, ja pamanāt kādu novirzi no normas, nelietojiet vadu.
 • Nelietojiet vadus mitrā un slapjā vidē.

 • Izvairieties, no vadu nonākšanas saskarē ar eļļu un citiem šķidrumiem, kurus tekstilmateriāls varētu uzsūkt.

 •  Nelietojiet vadus ar tekstilmateriālu appinumu atklātas uguns tuvumā vai siltuma radiatora tuvumā, kura temperatūra pārsniedz 70°C.
 • Nelieciet uz vadiem smagus vai asus priekšmetus. Izvairieties no iespējamiem mehāniskiem bojājumiem.
 • Izvairieties kabeli asi izliekt.

 • Izvairieties no iespējamiem īsslēgumiem.

 • Vadiem nevajadzētu pastāvīgi kustēties (piemēram, tikt novietotiem uz kustīgiem priekšmetiem).

 • Nekariet uz vada nekādus priekšmetus. 1 metru garš 0.75 mm2 šķērsgriezuma vada spēj noturēt maksimums 3 kg svara, ja šis svars ir nekustīgs. Garāks vads spēj noturēt mazāku svaru.
 • Skatiet informāciju par mūsu ražotajiem vadiem un sertifikātus sadaļā “Sertifikāti”.

Gaismas aksesuāri

 • Vienmēr sazinieties ar speciālistu, ja, veicot montāžu vai izmaiņas elektriskajā aprīkojumā, jums ir radušās kādas neskaidrības.

 • Mūsu gaismas aksesuāri ir paredzēti lietošanai vienīgi iekštelpās un tikai zemā spriegumā.

 • Visus aksesuārus jāsargā no mehāniskiem bojājumiem, un tos nedrīkst lietot bojātā stāvoklī