Privaatsus

Isikuandmete kaitse ja töötlemine

  • Kliendi isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. (GDPR)
  • Juheko.com kogub Tarbija isikuandmeid  tellimuse vormistamisel.
  • Töödeldavad isikuandmed on Tarbija nimi, aadress, e-posti aadress, mobiiltelefoni number.
  • Juheko.com kasutab isikuandmeid Tarbijale teenuste osutamiseks.
  • Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid ning edastada logistikapartnerile vajalikke andmeid kauba kohaletoimetamiseks.
  • Juheko.com’l on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
  • Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks. Eelnimetatud isikuandmete kasutamise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.
  • Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Juheko.com. ligipääs.
  • Juheko.com ei edasta Kliendi kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele (v.a. kaubaveo).