Turvalisus

Teie turvalisus on meile kõige olulisem. Palume kasutada elektritarvikuid ja kangasjuhet sihtotstarbeliselt. Elektriseadmete paigaldamisel paluge abi elektrikult.


Kaablid


Meie toodetud kaabel on mõeldud üksnes kasutamiseks siseruumides. (temperatuuril -5 kuni +35 °). Palume alati võtta ühendust elektritööde spetsialistiga, enne kui asute muutma või ümber ehitama  elektriseadmeid või elektrisüsteemi.

 • Kontrollige kaablit enne kasutamist! Kui kaabel on tekstiilikihi all keerdus, või märkate muid vigastusi, ärge kaablit kasutage.

 • Ärge kasutage elektrikaablit niiskes või märjas keskkonnas.

 • Ärge paigaldage kaablit kohta, kus võib toimuda otsene kontakt vedelikega.

 • Tekstiilikiht võib määrduda. Hoidke kaablit eemal vedelikest ja õlidest, et need ei imenduks tekstiili.

 • Ärge kasutage tekstiilikaablit otsese tule läheduses või kohas, kus temperatuuri võib tõusta üle 70°C

 • Ärge asetage kaablile raskeid ega teravaid esemeid.  Vältige mehaaniliste kahjustuste võimalust.

 • Vältige kaabli painutamist väga terava nurga alt.( Kaabli sees olevad kiud võivad katki minna).

 • Vältige lühise tekkimist.

 • Kaabel ei tohi olla pidevas liikumises.

 • Ärge riputage kaabli külge raskeid esemeid. 1 meetrine 0,75 mm2 ristlõikega kaabel kannatab maksimaalselt 2 kg kaalu, kui objekt seisab. Pikema kaabli puhul, peab kaal olema väiksem.

 • Leia kaabliandmed ja sertifikaadid "Sertifikaadid" alt


Valgustikomponendid


 • Elektritööde tegemisel konsulteeri elektrikuga.
 • Meie valgusti tarvikud on mõeldud kasutamiseks siseruumides ja madalpingel.
 • Kaitske tarvikuid mehaaniliste kahjustuste eest, kahjustutena mitte kasutada.